Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint sang PDF bằng Java - Chuyển đổi PPT hoặc PPTX sang PDF

PDF(Định dạng Tài liệu Di động) đã trở thành định dạng tài liệu kỹ thuật số được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất. Vì định dạng PDF sở hữu bố cục cố định nên hầu hết các tài liệu đều được chuyển đổi thành PDF trước khi chúng được chia sẻ. Trong số các chuyển đổi tài liệu khác nhau sang định dạng PDF, chuyển đổi PowerPoint sang PDF là một trường hợp sử dụng phổ biến và cần có một giải pháp tự động và tiết kiệm thời gian để tránh chuyển đổi thủ công, đặc biệt khi bạn phải chuyển đổi một loạt các bản trình bày PowerPoint sang PDF.
tháng 12 31, 2019 · 7 phút · Usman Aziz