Tiếng Việt

Chuyển đổi STL sang FBX hoặc glTF GLB Lập trình bằng Java

Các tệp STL đại diện cho hình học bề mặt 3 chiều và thường được sử dụng để tạo mẫu nhanh, in 3D và sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính. Bạn có thể chuyển đổi tệp STL sang FBX hoặc GLB (Binary glTF) theo cách lập trình bằng Java.
tháng 7 6, 2021 · 3 phút · Farhan Raza