Tiếng Việt

Chuyển đổi STL sang USDZ trong C#

Tệp STL được sử dụng trong sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính vì những tệp này chứa thông tin hình học 3D. Trong khi đó, tệp USDZ thường được sử dụng để tạo các cảnh dựa trên thực tế tăng cường. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp STL sang định dạng USDZ. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp STL sang tệp USDZ theo chương trình trong C#.
tháng 3 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza