Tiếng Việt

Chuyển đổi TeX (LaTeX) sang tệp PDF hoặc XPS theo phương pháp lập trình bằng C#

Tệp TeX có thể chứa văn bản, ký hiệu hoặc biểu thức số học. Chúng được sử dụng để sắp chữ các tài liệu và bạn có thể sắp chữ đầu vào TeX thành PDF, XPS và một số định dạng được hỗ trợ khác. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi các tệp TeX sang PDF hoặc XPS theo cách lập trình bằng C#.
tháng 4 13, 2021 · 6 phút · Farhan Raza