Tiếng Việt

Chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF trong Java

Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh thường được yêu cầu trong các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như, để làm cho văn bản ở chế độ chỉ đọc. Trong bài viết trước, chúng tôi đã viết về cách chuyển đổi văn bản trong tệp TXT sang PDF trong Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF theo lập trình trong Java.
tháng 6 6, 2022 · 3 phút · Usman Aziz