Tiếng Việt

Chuyển đổi văn bản thành ảnh PNG, JPEG hoặc GIF bằng Python

Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh thường được yêu cầu trong các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như, để làm cho văn bản ở chế độ chỉ đọc. Bạn có thể chuyển đổi văn bản sang hình ảnh như PNG, JPG, GIF, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi văn bản sang hình ảnh PNG, JPEG hoặc GIF theo lập trình bằng Python
tháng 6 13, 2022 · 3 phút · Usman Aziz