Tiếng Việt

Chuyển đổi TXT sang JSON bằng Python

Tệp TXT được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, thường thì bạn nhận được dữ liệu trong tệp TXT và bạn cần chuyển đổi dữ liệu đó thành JSON theo chương trình. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp TXT sang JSON bằng Python.
tháng 6 10, 2022 · 2 phút · Usman Aziz