Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang tệp GLB hoặc GLTF trong C#

Các tệp USDZ đang trở nên phổ biến trong các tình huống thực tế tăng cường khác nhau. Đôi khi, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng GLB hoặc GLTF. Phù hợp với các trường hợp sử dụng tương tự, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng GLB hoặc GLTF với mã hóa ASCII hoặc Binary được lập trình trong C#.
tháng 7 19, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi USDZ sang GLB trong Java

Tệp USDZ là tệp ZIP không có bất kỳ nén hoặc mã hóa nào. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp USDZ sang tệp USDZ sang định dạng tệp GLB hoặc GLTF. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi USDZ sang định dạng GLB hoặc GLTF theo lập trình trong Java.
tháng 6 19, 2022 · 3 phút · Farhan Raza