Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang tệp OBJ trong C#

Các tệp USDZ chứa dữ liệu hình học 3D và đổ bóng cho một cảnh và thường được sử dụng để tạo nội dung thực tế tăng cường. Đôi khi, bạn có thể cần phải chuyển đổi USDZ sang tệp Đối tượng 3D. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ thành tệp OBJ theo chương trình trong C#.
tháng 2 18, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi USDZ sang tệp OBJ trong Java

USDZ là một kho lưu trữ ZIP không được mã hóa và không nén để lưu trữ các tệp Mô tả cảnh phổ quát. Chúng được các tổ chức khác nhau sử dụng phổ biến để hiển thị sản phẩm của họ trực tuyến với sự trợ giúp của thực tế tăng cường. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải chuyển đổi USDZ thành tệp OBJ, trong một số trường hợp sử dụng. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp USDZ sang tệp OBJ theo lập trình trong Java.
tháng 1 17, 2022 · 3 phút · Farhan Raza