Tiếng Việt

Chuyển USDZ sang PDF trong C#

Các tệp USDZ đang trở nên phổ biến do khả năng sử dụng của chúng trong các tình huống thực tế tăng cường. Tuy nhiên, một số ứng dụng hạn chế hỗ trợ xem hoặc thao tác các tệp như vậy. Vì vậy, bạn có thể cần phải chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng PDF trong một số trường hợp nhất định vì hỗ trợ đa nền tảng cho các tệp PDF. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp USDZ sang tệp định dạng PDF theo lập trình trong C#.
tháng 5 11, 2022 · 3 phút · Farhan Raza