Tiếng Việt

Chuyển đổi USDZ sang tệp STL trong C#

Các tệp USDZ thường được sử dụng để tạo các cảnh dựa trên thực tế tăng cường. Các tệp USDZ bao gồm dữ liệu về gian lận, kết cấu, hình học, v.v. để khắc họa chính xác cảnh 3D. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp USDZ sang định dạng STL. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp USDZ sang tệp STL theo chương trình trong C#.
tháng 3 27, 2022 · 3 phút · Farhan Raza