Tiếng Việt

Chuyển đổi VSD sang VSDX trong Python

VSD là một định dạng tệp được sử dụng bởi Microsoft Visio, một phần mềm đồ họa vector và biểu đồ phổ biến. Việc chuyển đổi VSD sang VSDX có thể cần thiết trong một số trường hợp. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi VSD thành VSDX bằng Python.
tháng 1 3, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python

Trong Microsoft Visio, bạn có thể tạo một số sơ đồ, lưu đồ, đường thời gian và các loại đồ họa chuyên nghiệp khác. Việc chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG có thể cần thiết trong một số trường hợp. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi sơ đồ Visio thành SVG bằng Python.
tháng 12 9, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Visio sang hình ảnh bằng Python

Microsoft Visio cho phép vẽ nhiều loại sơ đồ, lưu đồ, dòng thời gian,… từ đơn giản đến phức tạp chuyên nghiệp. Đây là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang hình ảnh PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một sơ đồ Visio thành một Hình ảnh trong Python.
tháng 11 3, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Visio sang HTML bằng Python

Chúng ta có thể vẽ nhiều loại sơ đồ, sơ đồ, dòng thời gian, v.v. từ đơn giản đến phức tạp chuyên nghiệp bằng cách sử dụng Microsoft Visio. Nó là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang tài liệu HTML. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi sơ đồ Visio sang HTML bằng Python.
tháng 9 30, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Visio sang PDF bằng Python

Microsoft Visio là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Nó cho phép vẽ nhiều loại sơ đồ, lưu đồ, dòng thời gian chuyên nghiệp từ đơn giản đến phức tạp,… Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang tài liệu PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển bản vẽ Visio sang PDF bằng Python.
tháng 9 14, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan