Tiếng Việt

Chuyển VSDM sang PDF trong C#

Các tệp VSDM có khả năng chạy macro khi tệp được mở, trong đó Macro là các hành động do người dùng xác định có thể được phát triển để chạy các tác vụ cụ thể. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp sơ đồ VSDM Visio sang định dạng PDF cho các mục đích tương thích. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp VSDM sang định dạng PDF theo chương trình trong C#.
tháng 6 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi tệp Visio VSD / VSDX sang hình ảnh theo phương pháp lập trình trong C#

Bản vẽ Microsoft Visio thường được sử dụng trong các tổ chức cho các mục đích thiết kế khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi tệp Sơ đồ Visio sang định dạng hình ảnh theo cách lập trình bằng C#. Việc chuyển đổi này rất hữu ích vì hình ảnh có thể được chia sẻ và xem trước dễ dàng so với các định dạng bản vẽ VSD, VSDX, v.v.
tháng 7 2, 2021 · 4 phút · Farhan Raza