Tiếng Việt

Chuyển đổi Sơ đồ Visio sang HTML, SVG hoặc XPS bằng C#

Sơ đồ Microsoft Visio được sử dụng để tạo hoặc thao tác các bản vẽ kỹ thuật. Bạn có thể chuyển đổi Sơ đồ Visio ở VSD, VSDX, VDX và một số định dạng tệp được hỗ trợ khác sang Trang web HTML, Hình ảnh SVG hoặc tệp XPS theo cách lập trình bằng C#.
tháng 6 18, 2021 · 4 phút · Farhan Raza