Tiếng Việt

Chuyển đổi Visio sang hình ảnh bằng Python

Microsoft Visio cho phép vẽ nhiều loại sơ đồ, lưu đồ, dòng thời gian,… từ đơn giản đến phức tạp chuyên nghiệp. Đây là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang hình ảnh PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một sơ đồ Visio thành một Hình ảnh trong Python.
tháng 11 3, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tệp Visio VSD / VSDX sang hình ảnh theo phương pháp lập trình trong C#

Bản vẽ Microsoft Visio thường được sử dụng trong các tổ chức cho các mục đích thiết kế khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi tệp Sơ đồ Visio sang định dạng hình ảnh theo cách lập trình bằng C#. Việc chuyển đổi này rất hữu ích vì hình ảnh có thể được chia sẻ và xem trước dễ dàng so với các định dạng bản vẽ VSD, VSDX, v.v.
tháng 7 2, 2021 · 4 phút · Farhan Raza