Tiếng Việt

Chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python

Trong Microsoft Visio, bạn có thể tạo một số sơ đồ, lưu đồ, đường thời gian và các loại đồ họa chuyên nghiệp khác. Việc chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG có thể cần thiết trong một số trường hợp. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi sơ đồ Visio thành SVG bằng Python.
tháng 12 9, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Sơ đồ VSD Visio VSDX sang HTML hoặc SVG bằng Java

Sơ đồ VSDX hoặc VSD Visio được sử dụng cho các kiểu dáng công nghiệp khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi tệp VSDX hoặc VSD Diagram sang trang web HTML hoặc ảnh SVG bằng Java theo cách lập trình. Những chuyển đổi này có thể giúp bạn tạo các ứng dụng web hiệu quả vì các tệp HTML và SVG phổ biến trên web. Các phần sau đây giải thích tất cả các chi tiết.
tháng 9 30, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi Sơ đồ Visio sang HTML, SVG hoặc XPS bằng C#

Sơ đồ Microsoft Visio được sử dụng để tạo hoặc thao tác các bản vẽ kỹ thuật. Bạn có thể chuyển đổi Sơ đồ Visio ở VSD, VSDX, VDX và một số định dạng tệp được hỗ trợ khác sang Trang web HTML, Hình ảnh SVG hoặc tệp XPS theo cách lập trình bằng C#.
tháng 6 18, 2021 · 4 phút · Farhan Raza