Tiếng Việt

Chuyển đổi VSD hoặc VSDX sang VDX trong C#

Bản vẽ Visio là bộ sưu tập các hình dạng và biểu tượng có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, một sơ đồ mặt bằng hoặc một bản thiết kế của một tòa nhà. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi bản vẽ Visio sang tệp VDX. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi sơ đồ VSD hoặc VSDX sang tệp VDX theo chương trình trong C#.
tháng 2 25, 2022 · 3 phút · Farhan Raza