Tiếng Việt

Chuyển đổi VSD hoặc VSDX File sang VTX trong C#

Sơ đồ Visio được sử dụng phổ biến để tạo sơ đồ, bản đồ tầng và các bản vẽ kỹ thuật khác. Tuy nhiên, tệp VTX là mô hình 3D được sử dụng bởi các chương trình hoạt hình và mô hình 3D. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp VSD hoặc VSDX sang tệp VTX. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi biểu đồ Visio định dạng VSD hoặc VSDX sang tệp VTX theo chương trình trong C#.
tháng 5 19, 2022 · 3 phút · Farhan Raza