Tiếng Việt

Chuyển đổi Word DOC sang PNG, JPEG, BMP, GIF hoặc TIFF trong C#

Thông thường, bạn cần nhúng các trang của tài liệu MS Word vào ứng dụng của mình theo chương trình. Một trong những phương pháp thường được sử dụng cho những trường hợp như vậy là chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng hình ảnh. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp Word DOC hoặc DOCX sang hình ảnh PNG, JPEG, BMP, GIF hoặc TIFF bằng C# .NET. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách điều khiển chuyển đổi Word sang hình ảnh bằng các tùy chọn khác nhau.
tháng 6 2, 2022 · 4 phút · Usman Aziz