Tiếng Việt

Chuyển đổi Word DOC sang PNG, JPEG, BMP, GIF hoặc TIFF trong Java

Trong nhiều trường hợp khác nhau, chúng ta cần hiển thị tài liệu MS Word vào ứng dụng của mình theo chương trình. Một trong những cách thuận tiện nhất trong các tình huống như vậy là chuyển đổi từ DOCX / DOC sang các định dạng hình ảnh. Để thực hiện được điều đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp Word DOC hoặc DOCX sang hình ảnh PNG, JPEG, BMP, GIF hoặc TIFF trong Java. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách điều khiển chuyển đổi Word sang hình ảnh bằng cách sử dụng các tùy chọn khác nhau.
tháng 5 2, 2022 · 4 phút · Usman Aziz