Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu Word sang Markdown trong Java

Ngày nay, Markdown (định dạng MD được lựa chọn rộng rãi để viết các bài báo, blog và tài liệu trực tuyến. Tuy nhiên, cú pháp của nó trở nên khó nhớ và khó viết trong trường hợp tài liệu có kích thước lớn. Để mọi thứ dễ dàng hơn, bạn có thể viết nội dung trong MS Word và sau đó chuyển đổi tệp DOCX hoặc DOC thành Markdown. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tài liệu Word sang tệp Markdown (.md) bằng Java.
tháng 11 1, 2021 · 3 phút · Usman Aziz