Tiếng Việt

Chuyển đổi Word sang JSON trong C#

Chuyển đổi Word sang JSON có thể được yêu cầu trong nhiều trường hợp khác nhau khi bạn cần xuất dữ liệu trong tài liệu Word sang định dạng JSON theo chương trình. Bài viết này trình bày cách dễ dàng chuyển đổi văn bản trong tài liệu Word sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng C# của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu Word được bảo vệ sang JSON theo lập trình.
tháng 8 10, 2022 · 4 phút · Usman Aziz