Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu Word sang Markdown bằng Python

Markdown (MD là một định dạng phổ biến được sử dụng để viết bài báo, blog, tài liệu, v.v. Tuy nhiên, đôi khi việc nhớ và viết cú pháp Markdown trở nên khó khăn. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chỉ cần viết nội dung trong tài liệu Word và chuyển đổi nó sang Markdown. Để tự động chuyển đổi Word sang Markdown, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tài liệu Word (.docx hoặc .doc) sang tệp Markdown (.md) bằng Python.
tháng 11 5, 2021 · 3 phút · Usman Aziz