Tiếng Việt

Chuyển đổi XER sang MPP trong Java

Các tệp XER và MPP được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng quản lý dự án và lập kế hoạch dự án. Bạn có thể cần chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP trong các ứng dụng Java của mình. Xem xét các yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp XER sang định dạng MPP theo chương trình trong Java.
tháng 11 9, 2022 · 3 phút · Farhan Raza