Tiếng Việt

Chuyển đổi XLS sang JSON trong C#

JSON là một định dạng phổ biến để trao đổi dữ liệu trong hoặc giữa các ứng dụng. Các tệp JSON nhẹ giúp bạn có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc lớn một cách dễ dàng. Mặt khác, các tệp Excel XLS thường được sử dụng để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu XLS sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng .NET. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi XLS sang JSON theo chương trình trong C#.
tháng 7 21, 2022 · 3 phút · Usman Aziz