Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel XLS sang XLSX bằng Python

Bảng tính Excel được sử dụng phổ biến để lưu trữ dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc lớn một cách tiện lợi. Hơn nữa, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu bảng tính và thực hiện các thao tác differnet để thao tác với nó. XLS là định dạng tệp trước đó được Microsoft Excel sử dụng để lưu trữ dữ liệu bảng tính. Mặc dù Microsoft đã giới thiệu XLSX vào năm 2007 với các tính năng và khả năng mở rộng, nhiều người vẫn sử dụng định dạng XLS mà bạn phải chuyển đổi sang XLSX sau đó. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp XLS sang định dạng XLSX theo lập trình bằng Python.
tháng 6 14, 2022 · 3 phút · Usman Aziz