Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp XML sang MPP bằng Python

Bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu XML sang định dạng Microsoft Project trong một số trường hợp. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi XML sang MPP bằng Python.
tháng 5 8, 2023 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi Primavera XML sang MPP trong C#

Oracle Primavera P6 là một phần mềm quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Nó được sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các dự án kỹ thuật lớn. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi XML dự án Primavera P6 thành MS Project theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi Primavera XML sang tệp Project MPP bằng C#.
tháng 8 24, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi XML sang MPP hoặc MPP sang XML Lập trình bằng C#

Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng (XML là định dạng tệp lưu trữ thông tin bằng cách sử dụng thẻ. Nó có thể được sử dụng để lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu. Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển dữ liệu được lưu trữ trong tệp MPP sang một số ứng dụng chấp nhận XML làm đầu vào Mặt khác, bạn có thể có dữ liệu dự án ở định dạng XML mà bạn có thể muốn chuyển đổi sang định dạng MPP. hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng XML và ngược lại theo cách lập trình bằng C#.
tháng 8 25, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad

Chuyển đổi XML sang MPP hoặc Vice Versa Lập trình trong Java

XML được viết tắt cho Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. Nó giống như một số thông tin được lưu trữ giữa các thẻ khác nhau nhằm mục đích lưu trữ và truyền tải. Mặt khác, chúng tôi sử dụng định dạng tệp MPP cho Quản lý dự án. Bạn có thể chuyển đổi XML sang MPP cũng như các tệp định dạng MPP sang XML bằng ngôn ngữ Java. Sẽ rất hữu ích khi bạn muốn nhập hoặc xuất giữa các tệp XML và MPP theo yêu cầu của bạn.
tháng 3 9, 2021 · 3 phút · Farhan Raza