Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh XPS, OXPS sang JPG hoặc PNG bằng C ++

Tài liệu XPS và OXPS tương tự như tệp PDF và xác định bố cục, giao diện và thông tin in cho tài liệu. Có thể có các tình huống mà bạn có thể cần chuyển đổi các tài liệu XPS và OXPS sang các định dạng hình ảnh JPG và PNG. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tài liệu XPS và OXPS sang định dạng JPG và PNG bằng C ++.
tháng 6 8, 2021 · 6 phút · Muhammad Ahmad