Tiếng Việt

Chuyển đổi Lưu trữ ZIP sang TAR trong C#

ZIP là một định dạng lưu trữ phổ biến được sử dụng để nén các tệp và thư mục. ZIP giúp chia sẻ nhiều tệp dễ dàng hơn bằng cách giảm kích thước của chúng và giữ chúng thành một tệp duy nhất. Mặt khác, TAR là một định dạng lưu trữ dựa trên Unix nổi tiếng được sử dụng để đóng gói các tệp trước khi chia sẻ. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn phải chuyển đổi các lưu trữ ZIP thành định dạng TAR. Để đạt được điều này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp lưu trữ ZIP thành TAR trong C#.
tháng 12 27, 2021 · 4 phút · Usman Aziz