Tiếng Việt

Sao chép nội dung từ tài liệu Word sang tài liệu khác trong C#

MS Word là một phần mềm xử lý văn bản phổ biến và được sử dụng rộng rãi để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Trong khi làm việc với tài liệu Word, bạn có thể cần sao chép nội dung từ tài liệu này sang tài liệu khác. Hơn nữa, bản sao của tài liệu Word cũng được yêu cầu trong một số trường hợp nhất định. Để thực hiện các thao tác này theo chương trình, bài viết này trình bày cách sao chép nội dung từ tài liệu Word này sang tài liệu Word khác trong C#. Ngoài ra, bạn sẽ học cách tạo bản sao của tài liệu Word theo lập trình.
tháng 11 1, 2021 · 3 phút · Usman Aziz