Tiếng Việt

Tạo Email Outlook (MSG, EML, EMLX) bằng C++

Tự động hóa email ngày nay khá phổ biến để tạo và gửi email tự động từ bên trong ứng dụng web hoặc máy tính để bàn. Nó đang được sử dụng để gửi các thông báo, tài liệu, bản tin quan trọng và nhiều loại tin nhắn khác. Để phát triển hệ thống email tự động, Aspose hỗ trợ các nhà phát triển với API email - Aspose.Email. Hôm nay, tôi sẽ chọn biến thể C++ của Aspose.
tháng 8 7, 2020 · 5 phút · Usman Aziz