Tiếng Việt

Tạo Lưu trữ 7z (7-Zip) theo chương trình bằng C# .NET

Trong bài đăng trước, tôi đã thảo luận về các cách khác nhau để tạo tệp lưu trữ ZIP bằng C#. Bài viết cũng đề cập đến cách tạo các kho lưu trữ ZIP được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu. Bên cạnh định dạng ZIP, còn có một số định dạng lưu trữ khác được sử dụng phổ biến như 7z, tar, RAR, v.v. Trong số này, định dạng lưu trữ 7z dựa trên kiến trúc mã nguồn mở và nó được sử dụng để nén các tệp và thư mục có tỷ lệ nén cao.
tháng 5 6, 2020 · 4 phút · Usman Aziz