Tiếng Việt

Áp dụng hiệu ứng 3D trong PowerPoint PPT trong Java

Hiệu ứng 3D trong PowerPoint được sử dụng để làm cho bài thuyết trình hấp dẫn hơn và thu hút sự chú ý của người dùng Do đó, bạn có thể bắt gặp yêu cầu thêm các đối tượng 3D vào bài thuyết trình theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo hiệu ứng 3D trong PowerPoint PPT hoặc PPTX trong Java. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo văn bản và hình dạng 3D và áp dụng hiệu ứng 3D cho hình ảnh.
tháng 2 4, 2022 · 7 phút · Usman Aziz