Tiếng Việt

Tạo, cập nhật và xóa danh bạ trong Gmail bằng Java

Gmail là một trong những ứng dụng trực tuyến được sử dụng phổ biến để gửi và nhận email. Ngoài ra, nó cho phép làm việc với lịch, danh bạ, trò chuyện, v.v. và cung cấp nhiều dịch vụ cộng tác khác. Gần đây, trong một bài viết, chúng tôi đã đề cập đến cách nhập danh bạ từ tài khoản Gmail. Hôm nay, bạn sẽ học cách tạo, cập nhật và xóa danh bạ trong tài khoản Gmail bằng Java.
tháng 3 22, 2022 · 9 phút · Usman Aziz