Tiếng Việt

Tạo bản trình bày PPT PPTX PowerPoint trong Java

Bản trình bày PowerPoint cho phép bạn tạo các trình chiếu chậm hấp dẫn chứa văn bản, đồ họa, biểu đồ, hoạt ảnh và các yếu tố khác để làm cho bản trình bày của bạn hấp dẫn. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách triển khai các tính năng tự động hóa của PowerPoint bằng Java. Đặc biệt, bạn sẽ biết cách tạo bản trình bày PowerPoint và thêm các phần tử khác nhau vào trang trình bày bằng Java.
tháng 1 18, 2021 · 9 phút · Usman Aziz