Tiếng Việt

Tạo tệp TAR.GZ và TAR.XZ trong C#

TAR là định dạng lưu trữ dựa trên UNIX phổ biến được sử dụng để đóng gói nhiều tệp bao gồm âm thanh, video, trình cài đặt, v.v. Mặt khác, GNU là một thuật toán nén dữ liệu để nén các tệp lớn trước khi chia sẻ. TAR.GZ là sự kết hợp giữa tính năng lưu trữ của TAR và tính năng nén của GNU. Tương tự, XZ Utils cũng cung cấp tính năng nén tệp lưu trữ TAR dưới định dạng TAR.XZ. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách nén tệp lưu trữ TAR và tạo tệp TAR.GZ và TAR.XZ trong C#.
tháng 1 5, 2022 · 3 phút · Usman Aziz