Tiếng Việt

Tạo, cập nhật hoặc xóa công việc trên MS Exchange Server bằng Java

Danh sách việc cần làm được sử dụng để theo dõi các hoạt động sẽ được thực hiện. Mọi người tạo danh sách như vậy trên giấy, trình soạn thảo văn bản, bảng tính, v.v. Microsoft Exchange Server cũng cung cấp tính năng tạo và quản lý danh sách việc cần làm bao gồm các nhiệm vụ. Để làm việc với các tác vụ này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách thêm, cập nhật hoặc xóa các tác vụ trên MS Exchange Server trong Java.
tháng 3 11, 2022 · 5 phút · Usman Aziz