Tiếng Việt

Vẽ đồ họa và tạo bản vẽ 2D bằng C# hoặc VB.NET

Trong bài viết trước đây của tôi, tôi đã cung cấp cho bạn tổng quan về API đồ họa .NET của chúng tôi - Aspose.Drawing for .NET. Cùng với đó, chúng ta đã thấy cách tạo hình ảnh từ đầu hoặc vẽ đồ họa trên hình ảnh hiện có bằng C#. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi trước một bước và tìm hiểu cách tạo bản vẽ 2D bằng cách vẽ các đối tượng đồ họa khác nhau trong các ứng dụng .
tháng 6 30, 2020 · 9 phút · Usman Aziz