Tiếng Việt

Trình tạo mã vạch EAN - Trình tạo mã vạch EAN 13 trực tuyến miễn phí

Bài viết này đề cập đến cách tạo mã vạch EAN cho bất kỳ sản phẩm hoặc vật phẩm nào. Nó giải thích việc tạo mã vạch EAN bằng một vài cú nhấp chuột với tiện ích trực tuyến mà không cần bất kỳ địa chỉ email hoặc đăng nhập nào. Hơn nữa, nó cũng chứa hướng dẫn dành cho Nhà phát triển để tạo các loại mã vạch EAN khác nhau như EAN 13, EAN 8, v.v. theo yêu cầu của bạn.
tháng 2 10, 2023 · 4 phút · Farhan Raza

Tạo mã vạch EAN trong Java

Mã vạch EAN được sử dụng rộng rãi trong giao dịch quốc tế để xác định các chi tiết của các sản phẩm khác nhau. Mã vạch EAN phổ biến vì tính hiệu quả của nó vì nó có thể được xử lý nhanh hơn, ít bị lỗi hơn và các biến thể khác nhau tồn tại cho các tình huống khác nhau. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo mã EAN. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo mã vạch EAN theo lập trình trong Java.
tháng 8 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza