Tiếng Việt

Tạo hoặc chỉnh sửa tệp Excel trên Linux bằng .NET

Sự xuất hiện của các giải pháp tự động ngày nay đã làm cho tự động hóa bảng tính trở nên phổ biến trong các ngành công nghiệp khác nhau. Các tài liệu bảng tính được tạo và xử lý theo chương trình từ bên trong các giải pháp web hoặc máy tính để bàn. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo tệp Excel XLSX và XLS trên nền tảng Linux bằng cách sử dụng .NET.
tháng 10 20, 2021 · 8 phút · Usman Aziz

Tạo hoặc chỉnh sửa tệp Excel trên Linux bằng Java

Ngày nay, bảng tính được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ một lượng lớn dữ liệu dạng bảng. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau như áp dụng công thức, tạo biểu đồ và đồ thị, sắp xếp và lọc dữ liệu, v.v. Tự động hóa bảng tính đã tạo ra một cuộc cách mạng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Việc tạo động và thao tác trên bảng tính đã làm cho việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Để thực hiện thao tác bảng tính theo lập trình, bài viết này trình bày cách tạo tệp Excel XLSX hoặc XLS từ đầu trên Linux bằng Java.
tháng 10 8, 2021 · 8 phút · Usman Aziz