Tiếng Việt

Tạo tài liệu Rich Word theo lập trình trong Java

Trong những năm gần đây, việc tạo tài liệu Word động đã trở thành một tính năng phổ biến để soạn báo cáo, báo giá, hóa đơn và các loại tài liệu khác. Các công ty sản xuất khác nhau tạo hóa đơn dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, tự động hóa tài liệu giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tài nguyên cần thiết trong quy trình tạo tài liệu thủ công.
tháng 3 11, 2020 · 6 phút · Usman Aziz