Tiếng Việt

Tạo và gửi tin nhắn bằng Microsoft Graph API trong Java

Microsoft Graph API cho phép bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ khác nhau của Office 365 và Microsoft Cloud theo lập trình. Trong bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Microsoft Graph API để tạo và cập nhật thư mục. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách tạo và gửi tin nhắn bằng Graph API trong Java.
tháng 4 1, 2022 · 4 phút · Usman Aziz