Tiếng Việt

Tạo tài liệu PDF nhiều cột bằng C#

PDF nhiều cột được sử dụng cho nhiều loại ấn phẩm khác nhau như tạp chí, báo, bài báo nghiên cứu, v.v. Trong khi làm việc với tự động hóa PDF, bạn có thể gặp trường hợp bạn cần tạo PDF nhiều cột theo lập trình. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo tệp PDF nhiều cột bằng C#.
tháng 10 6, 2021 · 6 phút · Usman Aziz