Tiếng Việt

Tạo Phiếu trả lời hoặc Khảo sát OMR trong Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng tạo các khảo sát OMR, câu đố hoặc phiếu trả lời từ đánh dấu văn bản theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo Bảng trả lời hoặc Khảo sát OMR OMR từ đánh dấu văn bản bằng Java.
tháng 3 31, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan