Tiếng Việt

Tạo Sách nhỏ từ PDF trong Java

Trong một số trường hợp, tức là in PDF, bạn cần tạo tập sách nhỏ từ các tệp PDF. Ví dụ, một tập sách nhỏ đường may yên ngựa được sử dụng để in hai trang trên một tờ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tập sách nhỏ từ tệp PDF theo lập trình trong Java.
tháng 10 28, 2022 · 3 phút · Usman Aziz