Tiếng Việt

Thư viện PDF C ++ - Tạo tệp PDF theo chương trình trong C ++

Với sức mạnh của Internet, mọi thứ đã trở thành kỹ thuật số và các hệ thống không cần giấy tờ đã trở nên phổ biến. Các tài liệu kỹ thuật số, tức là PDF, nằm trong số các khối xây dựng của hệ thống không cần giấy tờ giúp cuộc sống dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các tính năng xử lý và tạo tự động. Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng tính năng tự động hóa tài liệu PDF để tạo báo cáo, biên lai, hóa đơn và các tài liệu kinh doanh khác một cách linh hoạt.
tháng 3 17, 2020 · 5 phút · Usman Aziz