Tiếng Việt

Tạo Anbom Ảnh trong Java

Album ảnh đã được sử dụng trong nhiều năm để lưu giữ các bộ sưu tập ảnh. Nhiều người thường lưu ảnh của một sự kiện nào đó trong một album duy nhất. Kể từ khi mọi thứ chuyển sang kỹ thuật số, album kỹ thuật số đã thay thế cho album in truyền thống. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một album ảnh theo lập trình trong Java.
tháng 11 2, 2022 · 4 phút · Usman Aziz