Tiếng Việt

Làm việc với bảng tổng hợp trong tệp Excel bằng C ++

Bảng tổng hợp sắp xếp lại dữ liệu để thể hiện nó theo cách có ý nghĩa. Chúng cung cấp các tùy chọn sắp xếp khác nhau và cung cấp tổng, trung bình hoặc các số liệu thống kê khác bằng cách nhóm dữ liệu lại với nhau. Nó là một công cụ cần thiết để phân tích dữ liệu và là một phần cơ bản của MS Excel. Bạn có thể thấy mình trong các tình huống mà bạn cần tạo và thao tác bảng tổng hợp theo lập trình. Để đạt được mục tiêu đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc với bảng tổng hợp trong tệp Excel bằng C ++.
tháng 6 10, 2021 · 9 phút · Muhammad Ahmad