Tiếng Việt

Tạo Biểu mẫu khảo sát từ JSON Markup bằng C#

Bạn có thể dễ dàng tạo các bản khảo sát, câu đố và phiếu trả lời OMR sẵn sàng in từ đánh dấu JSON theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo một biểu mẫu khảo sát từ đánh dấu JSON bằng cách sử dụng C#.
tháng 2 26, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan