Tiếng Việt

Tạo, Cập nhật hoặc Xóa Công việc trên Máy chủ MS Exchange trong C#

Nhiều người tạo ra một danh sách các hoạt động sẽ được thực hiện, còn được gọi là danh sách việc cần làm. Những danh sách như vậy thường được tạo trên giấy, trình soạn thảo văn bản, bảng tính, v.v. Microsoft cũng cung cấp cho bạn tính năng tạo và quản lý danh sách việc cần làm và gọi chúng là nhiệm vụ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách thêm, cập nhật hoặc xóa các tác vụ trên MS Exchange Server theo chương trình trong C#.
tháng 4 11, 2022 · 5 phút · Usman Aziz